NoerNova Logo

Jan 19, 2023

ChatGPT ပဵၼ်သင် ၸႂ်ႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ

ChatGPT ပဵၼ်သင် ၸႂ်ႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ

ChatGPT ပဵၼ်သင်?

ChatGPT (Generative Pretrained Transformer) ပဵၼ် AI chatbot (Artificial Intelligent chat bot) မဵဝ်းၼိုင်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Generative AI မီးတၢင်းလၵ်းလႅမ် မေႃၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ထွႆႈၵႂၢမ်း လူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸုမ်းၽူႈၶူင်သၢင် OpenAI team ၶဝ် train ဝႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း တၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉသေ သွၼ်ၶူင်ႈၸၢၵ်ႈႁႂ်ႈမေႃၸၢပ်ႈလႅပ်ႈတၢင်းႁူႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ (Machine Learning) ၶူင်ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ChatGPT ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ် ChatGPT v3

ChatGPT ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ chatbot ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်မီးဝႆႉၶေႃႈတွပ်ႉဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶေႃႈလႂ်ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း မၼ်းၸၢင်ႈ generate ၶေႃႈတွပ်ႇမႂ်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းထၢမ်မၼ်းၵမ်းလဵဝ်

မၼ်းၸၢင်ႈတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇတၢင်းႁူႉၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ၸဵမ်ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ် တေႃႇထိုင်တၢင်းႁူႉလိူၼ်လၢဝ်

ၸၢမ်းထၢမ်တူၺ်းၸွင်ႇမၼ်းႁူႉလွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

Screenshot 2566-01-19 at 00.41.51.png

ႁႂ်ႈမၼ်းသွၼ်လွင်ႈ Programming

Screenshot 2566-01-19 at 00.45.05.png
Screenshot 2566-01-19 at 00.45.11.png

တေႁၼ်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈတွပ်ႇၶေႃႈလႂ်ၶေႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း မၼ်းတေဢဝ်ၶေႃႈထၢမ် ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉမႃးတွပ်ႇပၼ်ၸွမ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢမ်မႂ်ႇၵူႈၵမ်း မိူၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းလီလီၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ

ႁႂ်ႈမၼ်းတႅမ်ႈပၼ်လိၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်

Screenshot 2566-01-19 at 00.50.58.png

ႁႂ်ႈမၼ်းၸွႆႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ

Screenshot 2566-01-19 at 00.53.42.png

ယၢမ်းလဵဝ် ChatGPT ပိုတ်ပၼ်ၸႂ်ႉ Free ယူႇဢမ်ႇပႆႇမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင် ၵူၺ်းမိူဝ်းၼႃႈ တေမႃး ChatGPT-4 ဢၼ်ၽႂ်းလိူဝ်ၼႆႉ ၶႅၼ်ႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ တႄႉဢမ်ႇႁူႉၸွင်ႇတေမီးၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်

ChatGPT တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈထၢမ်လူၺ်ႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်သုင် ႁတ်းတွပ်ႇ ႁတ်းလၢတ်ႈ ၵူၺ်းတေလႆႈသတိဝႃႈ ပၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈမၼ်ပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၸၢင်ႈၽိတ်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ တေလႆႈၶျဵၵ်ႉၸွမ်းလီလီ

Computer ၽႃႇသႃႇ လႄႈ AI ၵႂႃႇၵႆထိုင်မွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးမေႃၸႂ်ႉႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ ၵေႃႈတေမီးၽွၼ်းလီ ၸၢင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈၶိုၼ်ႈတႄႉတႄႉ ၵူၺ်းပေႃးလႆႈပိုင်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလူၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶွင်ၵူၼ်းၵေႃႈၸၢင်ႈယူပ်ႈယွမ်းပႃ