NoerNova Logo

April 1, 2022

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် (Panglong_Keyboard Open-Source Project)

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် (Panglong_Keyboard Open-Source Project)

Document ယွႆႈၶွင်ၶူင်းၵၢၼ်

Project Link: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards

Android: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/Android

aosp-dictionary-tools: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/Android/aosp-dictionary-tools

iOS: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/iOS

Linux: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/Linux

macOS: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/macOS

Windows: https://github.com/NoerNova/Panglong_Keyboards/tree/main/Windows


April 14, 2021, ၶႃႈလႆႈတၢင်ႇ source-code https://github.com/NoerNova/Shan-keyboard-X11-linux လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်တွၼ်ႈတႃႇ Linux ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႃႇတေၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးၼႂ်း Linux (Ubuntu, Debian) လႆႈၸႂ်ႉၸိူဝ်း iBus, Keyman, Keymagic ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လွၵ်းလၢႆး install မၼ်းၶႂ်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢၵ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈဝႆႉ ၵွပ်ႈၶႃႈၵႆႉၵမ်းၵမ်းမွတ်ႇ OS သေလူင်းမႂ်ႇ။ OS မၢင် distro မၢင် version ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ install လႆႈလူမ်လူမ်၊ ၼႆလႄႈလႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇတႃႇတေႁဵတ်း auto-installer script ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ Shan-Keyboard-X11-Linux

ဢွၼ်တၢင်းတႄႉႁဵတ်းသေၸႂ်ႉဝႆႉႁင်းၵူၺ်း ဢူၺ်းၵေႃႉလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉထၢမ်ႁႃသေ လႆႈၽုၺ်ႇပၼ်ပဵၼ် public သေ share ဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉမႃး OS တၢင်ႇဢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ Windows, macOS ၶဝ်ၵေႃႈမႃးမီးပၼ်ႁႃဢမ်ႇလႆႈ update ၸွမ်း OS မႂ်ႇမႂ်ႇ၊ တႃႇတေလႆႈၸၼ် download ၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈဝဵပ်ႉသၢႆႉၶဝ်ၵွႆ ၶဝ်ႈၸၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊႁဵတ်း keyboard layout မိူၼ်ၼင်ႇ MSKLC (Microsoft Windows) လႄႈ Ukelele (for macOS) သေႁဵတ်း installer တၢင်ႇ github ဝႆႉၸႂ်ႉၵၢၼ်။

ဢၼ်ဢွၵ်ႇဢၢႆႇတီႇယႃႇ project Panglong Keyboard မႃးၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇ iOS. လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မွၵ်ႈသၢမ်ပၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်း code တီႈ https://github.com/archagon/tasty-imitation-keyboard ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉမွၵ်ႈ 8 ပီၸူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈ outdate တွၼ်ႈတႃႇ iOS မႂ်ႇမႂ်ႇယဝ်ႉ၊ လႆႈ custom, modified သေယဝ်ႉၵႂႃႈတွၼ်ႈတႃႇ iOS။

ၵိုတ်း Android ၵွပ်ႈမီးၾူၼ်းႁူၺ်ႇလဵဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ iPhone ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ Android လႄႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တီႈ iOS ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသိပ်းလိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၽွင်းလႆႈ quarantine ၶဝ်ႈၶိဝ်ႇၶူဝ်းဝိတ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ႁဵတ်း patch တွၼ်ႈတႃႇ AOSP (Android Open-Source Project) LatinIME (ၶူင်းၵၢၼ် open-source ၶွင် google/android) သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် Panglong Keyboard ယဝ်ႉၶႃႈ။

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ project ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈတႃႇ tai-developer/community ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်သိုပ်ႇၶူင်သၢင်လွၵ်းမိုဝ်း typing တႆးႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉပၼ်ၶႃႈ။

သင်မီးၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ယိုၼ်ႈၼႄ တၢင်းႁူႉ လွၵ်းလၢႆးတွၼ်ႈတႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈလီလူဝ်ၼႆႉၵေႃႉၶဝ်ၸွႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵႄႈၶၢႆပၼ်ၼူဝ် Github repo ၵေႃႈလီၶႃႈ။